Nákupčí Junior

Jaká práce by Vás u nás čekala: 

 

* Komunikace s tuzemskými i zahraničními dodavateli

* Spoluúčast při jednání o obchodních podmínkách s dodavateli

* Vyhodnocování plnění obchodních podmínek (po ekonomické i kvalitativní stránce)

* Hledání a ověřování nových dodavatelů

* Řešení nákupních požadavků jednotlivých oddělení – zadávání objednávek

  a kontrola jejich plnění

* Analýza trhu a nákupních dat, s tím spojené spoluvytváření nákupních reportů

  a jejich prezentace

* Vedení agendy materiálových specifikací ke každému výrobku

* Zpracování administrativy nákupu, práce v interním systému a v evidenci dodavatelů

  

Ve Vašem CV bychom rádi našli a jaké dovednosti byste měli ovládat: 

 

* středoškolské vzdělání s maturitou

* znalost anglického jazyka slovem i písmem (schopnost sebevědomě a reprezentativně

   se domluvit se zahraničním dodavatelem či partnerem)

* výbornou znalost MS Office (Excel, PowerPoint) – denní využití

* velmi dobré komunikační a prezentační dovednosti

* samostatnost, cílevědomost, flexibilitu, odolnost vůči stresu

* orientace na trhu

* praxe z obdobné pozice vítány, nejsou však podmínkou

 

Můžeme Vám nabídnout: 

 

* zajímavou práci v atraktivním prostředí Letiště Václava Havla

* získání cenných profesních zkušeností z oblasti leteckého cateringu

   a mezinárodní společnosti

* odpovídající mzdové ohodnocení

* nástup dle domluvy

* služební telefon, notebook

* možnost dlouhodobé spolupráce

* práci v přátelském kolektivu

* stravenkový paušál v maximální výši stanovené zákonem

* využívání systému cafeterie

* po 1 roce příspěvek na penzijní připojištění

* odměny při pracovních a životních jubileích

* samozřejmostí je zaučení, kdy Vám věnujeme dostatek času vše nové vstřebat

   a naučit se vše potřebné

* práci ve společnosti, která klade maximální důraz na bezpečnost

 

 

Nákupčí Junior

*ODESLÁNÍM ZPRÁVY SOUHLASÍM SE ZPRACOVÁNÍM SVÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ UPRAVUJE ZÁKON Č. 101/2000 SB., O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ, V PLATNÉM ZNĚNÍ (DÁLE TÉŽ JEN „ZÁKON“). SOUHLAS UDĚLUJI SPOLEČNOSTI ALPHA FLIGHT A.S., IČO: 27880427 JAKOŽTO SPRÁVCI (DÁLE TÉŽ JEN „SPRÁVCE“) PRO ÚČELY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA DANOU PRACOVNÍ POZICI A DÁLE PRO ÚČELY EVIDOVÁNÍ MÉ OSOBY JAKOŽTO UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ U TÉTO SPOLEČNOSTI. SOUHLAS UDĚLUJI NA DOBU 3 ROKY ODE DNE ODESLÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. BERU NA VĚDOMÍ, ŽE UDĚLENÍ SOUHLASU JE DOBROVOLNÉ A ŽE JEJ MOHU KDYKOLI ODVOLAT. SOUHLASÍM S TÍM, ŽE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ BUDE PROVÁDĚT SPRÁVCE OSOBNĚ ANEBO PROSTŘEDNICTVÍM TŘETÍCH OSOB. JSEM INFORMOVÁN O TOM, ŽE: - MÁM PRÁVO NA INFORMACE O ÚDAJÍCH, KTERÉ O MNĚ SPRÁVCE SÁM NEBO PROSTŘEDNICTVÍM TŘETÍCH SUBJEKTŮ ZPRACOVÁVÁ, A PRÁVO NA JEJICH OPRAVU, A TO V ROZSAHU A ZA PODMÍNEK STANOVENÝCH V § 12 ZÁKONA; - ZJISTÍM-LI, ŽE SPRÁVCE ZPRACOVÁVÁ ÚDAJE V ROZPORU S OCHRANOU MÉHO SOUKROMÉHO A OSOBNÍHO ŽIVOTA NEBO V ROZPORU SE ZÁKONEM, MÁM PRÁVO POŽÁDAT SPRÁVCE O VYSVĚTLENÍ, PŘÍPADNĚ O ODSTRANĚNÍ TAKOVÉHO STAVU, ZEJMÉNA O BLOKOVÁNÍ, PROVEDENÍ OPRAVY, DOPLNĚNÍ NEBO LIKVIDACI; - OSTATNÍ PRÁVA A INFORMACE KE ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ JSOU UVEDENY V §§ 12, 21 A DALŠÍCH USTANOVENÍCH ZÁKONA.