Operátor skladování

Operátor skladování

 

Jaká práce by Vás u nás čekala:

* práce ve skladu režijního materiálu a palubního vybavení

* kontrola skladových zásob, pravidelné provádění inventur

* přejímka, ukládání a distribuce zboží na další pracoviště

* sledování a zpracování denního pohybu zboží

* kontrola zásob a plánování objednávek

 

 Jaký by měl být pracovník, kterého hledáme?

 

* schopný spolupracovat při práci s ostatními kolegy

* ochotný učit se novým věcem

* samostatný, zodpovědný, pečlivý a měl by mít ve věcech rád pořádek

 

Výhodou, ne však podmínkou, může být:

* předchozí praxe v oblasti logistiky a skladování 

* řidičský průkaz sk. B

 

Než odpovíte, zamyslete se, jestli skutečně:

* jste trestně bezúhonní?

* jste manuálně zruční?

 

Můžeme Vám nabídnout:

* zajímavou práci v atraktivním prostředí Letiště Václava Havla

* získání cenných profesních zkušeností z oblasti leteckého cateringu a mezinárodní společnosti

* odpovídající mzdové ohodnocení

* obědy a zajištění pitného režimu zdarma

* nástup dle domluvy

* možnost dlouhodobé spolupráce

* práci v přátelském kolektivu

* stravenkový paušál v maximální výši stanovené zákonem

* využívání systému cafeterie

* kartu Multisport

* zaměstnanecké letenky pro Vás a Vaše blízké

* výuku anglického jazyka v rámci pracovní doby

* po 1 roce příspěvek na penzijní připojištění

* odměny při pracovních a životních jubileích

* samozřejmostí je zaučení, kdy Vám věnujeme dostatek času vše nové vstřebat a naučit se vše potřebné

* práci ve společnosti, která klade maximální důraz na bezpečnost

 

 

Operátor skladování

*ODESLÁNÍM ZPRÁVY SOUHLASÍM SE ZPRACOVÁNÍM SVÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ UPRAVUJE ZÁKON Č. 101/2000 SB., O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ, V PLATNÉM ZNĚNÍ (DÁLE TÉŽ JEN „ZÁKON“). SOUHLAS UDĚLUJI SPOLEČNOSTI ALPHA FLIGHT A.S., IČO: 27880427 JAKOŽTO SPRÁVCI (DÁLE TÉŽ JEN „SPRÁVCE“) PRO ÚČELY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA DANOU PRACOVNÍ POZICI A DÁLE PRO ÚČELY EVIDOVÁNÍ MÉ OSOBY JAKOŽTO UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ U TÉTO SPOLEČNOSTI. SOUHLAS UDĚLUJI NA DOBU 3 ROKY ODE DNE ODESLÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. BERU NA VĚDOMÍ, ŽE UDĚLENÍ SOUHLASU JE DOBROVOLNÉ A ŽE JEJ MOHU KDYKOLI ODVOLAT. SOUHLASÍM S TÍM, ŽE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ BUDE PROVÁDĚT SPRÁVCE OSOBNĚ ANEBO PROSTŘEDNICTVÍM TŘETÍCH OSOB. JSEM INFORMOVÁN O TOM, ŽE: - MÁM PRÁVO NA INFORMACE O ÚDAJÍCH, KTERÉ O MNĚ SPRÁVCE SÁM NEBO PROSTŘEDNICTVÍM TŘETÍCH SUBJEKTŮ ZPRACOVÁVÁ, A PRÁVO NA JEJICH OPRAVU, A TO V ROZSAHU A ZA PODMÍNEK STANOVENÝCH V § 12 ZÁKONA; - ZJISTÍM-LI, ŽE SPRÁVCE ZPRACOVÁVÁ ÚDAJE V ROZPORU S OCHRANOU MÉHO SOUKROMÉHO A OSOBNÍHO ŽIVOTA NEBO V ROZPORU SE ZÁKONEM, MÁM PRÁVO POŽÁDAT SPRÁVCE O VYSVĚTLENÍ, PŘÍPADNĚ O ODSTRANĚNÍ TAKOVÉHO STAVU, ZEJMÉNA O BLOKOVÁNÍ, PROVEDENÍ OPRAVY, DOPLNĚNÍ NEBO LIKVIDACI; - OSTATNÍ PRÁVA A INFORMACE KE ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ JSOU UVEDENY V §§ 12, 21 A DALŠÍCH USTANOVENÍCH ZÁKONA.