Technolog

Jaká práce by Vás u nás čekala: 

Zajištění technologické přípravy a podmínek pro jednotlivé části výroby

* Kontrola technologických postupů

* Plánování a zavádění nových produktů do potravinářské výroby

* Tvorba podkladů pro cenové kalkulace

* Optimalizace používaných vstupních surovin ve výrobě a ekonomické vyhodnocení

* Kalkulace surovinových nákladů jednotlivých receptur sloužících pro výrobu menu

* Spoluúčast při vytváření a kontrola dodržování receptur sloužících pro výrobu menu

 

 Ve Vašem CV bychom rádi našli a jaké dovednosti byste měli ovládat: 

* zkušenost z obdobné pozice

* minimálně SŠ vzdělání v oboru potravinářství či v příbuzném oboru

* preciznost a spolehlivost

* organizační schopnosti, plánování

* nástup ihned či dohodou

* anglický jazyk na úrovni středně pokročilý

 

Můžeme Vám nabídnout: 

samostatnou práci v přátelském kolektivu

* zodpovědnou a zajímavou práci v prostředí Letiště Václava Havla

* odpovídající mzdové ohodnocení a benefity

* smlouvu na dobu určitou s možností prodloužení na dobu neurčitou - preferujeme dlouhodobou spolupráci

* stravenkový paušál v maximální výši stanovené zákonem

* využívání systému cafeterie

* po 1 roce příspěvek na penzijní připojištění

* odměny při pracovních a životních jubileích

* samozřejmostí je zaučení, kdy Vám věnujeme dostatek času vše nové vstřebat a naučit se vše potřebné

* nástup možný IHNED

Technolog

*ODESLÁNÍM ZPRÁVY SOUHLASÍM SE ZPRACOVÁNÍM SVÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ UPRAVUJE ZÁKON Č. 101/2000 SB., O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ, V PLATNÉM ZNĚNÍ (DÁLE TÉŽ JEN „ZÁKON“). SOUHLAS UDĚLUJI SPOLEČNOSTI ALPHA FLIGHT A.S., IČO: 27880427 JAKOŽTO SPRÁVCI (DÁLE TÉŽ JEN „SPRÁVCE“) PRO ÚČELY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA DANOU PRACOVNÍ POZICI A DÁLE PRO ÚČELY EVIDOVÁNÍ MÉ OSOBY JAKOŽTO UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ U TÉTO SPOLEČNOSTI. SOUHLAS UDĚLUJI NA DOBU 3 ROKY ODE DNE ODESLÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. BERU NA VĚDOMÍ, ŽE UDĚLENÍ SOUHLASU JE DOBROVOLNÉ A ŽE JEJ MOHU KDYKOLI ODVOLAT. SOUHLASÍM S TÍM, ŽE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ BUDE PROVÁDĚT SPRÁVCE OSOBNĚ ANEBO PROSTŘEDNICTVÍM TŘETÍCH OSOB. JSEM INFORMOVÁN O TOM, ŽE: - MÁM PRÁVO NA INFORMACE O ÚDAJÍCH, KTERÉ O MNĚ SPRÁVCE SÁM NEBO PROSTŘEDNICTVÍM TŘETÍCH SUBJEKTŮ ZPRACOVÁVÁ, A PRÁVO NA JEJICH OPRAVU, A TO V ROZSAHU A ZA PODMÍNEK STANOVENÝCH V § 12 ZÁKONA; - ZJISTÍM-LI, ŽE SPRÁVCE ZPRACOVÁVÁ ÚDAJE V ROZPORU S OCHRANOU MÉHO SOUKROMÉHO A OSOBNÍHO ŽIVOTA NEBO V ROZPORU SE ZÁKONEM, MÁM PRÁVO POŽÁDAT SPRÁVCE O VYSVĚTLENÍ, PŘÍPADNĚ O ODSTRANĚNÍ TAKOVÉHO STAVU, ZEJMÉNA O BLOKOVÁNÍ, PROVEDENÍ OPRAVY, DOPLNĚNÍ NEBO LIKVIDACI; - OSTATNÍ PRÁVA A INFORMACE KE ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ JSOU UVEDENY V §§ 12, 21 A DALŠÍCH USTANOVENÍCH ZÁKONA.